עיצוב מצגת היכרות עם התוכנה והאפליקציה של אסטורנו - לניהול מידע בנקאי. 

1/7