עיצוב עטיפת האלבום "מוזיאון החלומות" של יהודה פוליקר, שיצא 2014

1/3

חוברת האלבום

סינגלים

יהודה פוליקר, כמעט כבר נוגע
יהודה פוליקר, מוזיאון החלומות