top of page

מיתוג מרחב לימוד של שרית בירן

שרית בירן, מיתוג חדש של אשת יחסי הציבור

ופתיחת מרחב לימוד - ללימודי קבלה, יהדות ותובנות חיים.

יצירת לוגו ושפת מותג המציגה את צד החומר (יחסי ציבור) ואת צד הרוח (לימודי הקבלה)

בניית אתר חדש, ומצגות עבור מרחב הלימוד

לאתר שרית בירןbottom of page