top of page

מיתוג חנות טקסטיל, וילונות ומתנות.

הלוגו מבוסס על שתי וערב שהיא השפה של הטקסטיל.

מדובר בעסק ותיק שחידש פניו ומילא את החנות במוצרי טקסטיל חדשים, מתנות לבית 

לצד שרותי דקורטור שהיו בסיס העסק הותיק. התאמה והתקנה של מגוון וילונות.

הלוגו במבנה השתי וערב מסמל את מוטיב השילוב: גם חדש וגם ותיק, גם מוצר וגם שירות, גם טקסטיל וגם מתנות

לוגו ומיתוג גרפי
לוגו ומיתוג גרפי
לוגו ומיתוג גרפי
לוגו ומיתוג גרפי
לוגו ומיתוג גרפי
bottom of page