עיצוב פתיח ומארז חדש לתוכנית הטלוויזיה החינוכית "אינטרמצו עם אריק".