top of page

אמנות // HomeMade  הסוכה, בנימינה 19.10.18 - 8.11.18

 
 
homemade exhibition

סדרת הסורגות

knitting girls series

דיו וחוט ריקמה  *   Ink and Embroidery thread

סדרת מסורים: סידור פרחים

discs.jpg
painting on metal disc

שמן על מסור דיסק  *   Oil on disc saw

מתןך הטקסט של האוצרת

הפרוש‭ ‬המילולי‭ ‬לביטוי‭ ‬האנגלי‭ ‬homemade‭ ‬הוא‭ ‬תוצרת‭ ‬עצמית‭ ‬או‭ ‬תוצרת‭ ‬ביתית‭. ‬הוא‭ ‬מורכב‭ ‬מהחיבור‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬מילים‭ ‬שלכל‭ ‬אחת‭ ‬משמעות‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭. ‬מהו‭ ‬בית‭? ‬איך‭ "‬עושים‭ ‬בית‭" ‬ואולי‭ ‬כיצד‭ ‬תוצרת‭ ‬עצמית‭ ‬עושה‭ ‬בית‭, ‬הן‭ ‬חלק‭ ‬מהשאלות‭ ‬שעליזה‭ ‬אשכנזי‭ ‬חיון‭ ‬ותמר‭ ‬גרינברג‭ ‬עוסקות‭ ‬בהן‭ ‬בתערוכה‭ ‬זו‭. ‬כך‭ ‬מתערבבות‭ ‬להן‭ ‬מלאכות‭ ‬יד‭ ‬בטכניקות‭ ‬של‭ ‬ציור‭, ‬קולאז‭ ‬ופיסול‭ ‬שאשכנזי‭ ‬וגרינברג‭ "‬עושות‭ ‬מהן‭ ‬בית‭" ‬דרך‭ ‬עיסוקן‭ ‬באמנות‭. ‬שתיהן‭ ‬אמניות‭ ‬רב‭ ‬תחומיות‭, ‬בוגרות‭ ‬התואר‭ ‬השני‭ ‬של‭ ‬המדרשה‭ ‬לאמנות‭ ‬ועבור‭ ‬שתיהן‭ ‬הבית‭ ‬הוא‭ ‬עוגן‭.‬

מזה‭ ‬חודשים‭ ‬ספורים‭ ‬שאשכנזי‭ ‬ארזה‭ ‬את‭ ‬ביתה‭ ‬בתל‭-‬אביב‭ ‬והפכה‭ ‬את‭ ‬הבית‭ ‬האקולוגי‭ ‬שבנתה‭ ‬בפרדס‭ ‬חנה‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬בן‭ ‬זוגה‭, ‬לבית‭ ‬קבע‭. ‬הבית‭ ‬האקולוגי‭ ‬נבנה‭ ‬כמעט‭ ‬בעשרים‭ ‬אצבעותיהם‭ ‬והביא‭ ‬אותה‭ ‬ללמוד‭, ‬להכיר‭ ‬ולעסוק‭ ‬בחומרים‭ ‬טבעיים‭ ‬שהפכו‭ ‬לקירות‭, ‬לגגות‭ ‬ולרצפה‭. ‬העיסוק‭ ‬בחומרים‭ ‬הטבעיים‭ ‬החזיר‭ ‬את‭ ‬אשכנזי‭ ‬לעסוק‭ ‬שוב‭ ‬גם‭ ‬במלאכות‭ ‬המסורתיות‭ ‬‮–‬‭ ‬מלאכות‭ ‬היד‭. "‬הבית‭ ‬שנבנה‭ ‬בעבודת‭ ‬יד‭ ‬החזיר‭ ‬אותי‭ ‬הביתה‭ ‬גם‭ ‬במובן‭ ‬של‭ ‬העשייה‭ ‬האמנותית‭. ‬אחרי‭ ‬שנים‭ ‬רבות‭ ‬של‭ ‬עשייה‭ ‬טכנולוגית‭ ‬בעזרת‭ ‬מחשב‭, ‬שבתי‭ ‬לצבע‭, ‬לנייר‭, ‬לדבק‭, ‬לתפירה‭ ‬ולרקמה‭". ‬כך‭ ‬נרקמים‭ ‬זה‭ ‬בזה‭ ‬כחוט‭ ‬השני‭ ‬זיכרונות‭ ‬ילדות‭, ‬אוספים‭ ‬ומכתבים‭ ‬אישיים‭. ‬רישומי‭ ‬עט‭ ‬והדפסים‭ ‬מקבלים‭ ‬חיים‭ ‬חדשים‭ ‬ומגירות‭ ‬ישנות‭ ‬בעבודות‭ ‬חדשות‭ ‬נושאות‭ ‬בתוכן‭ ‬מטעני‭ ‬זיכרונות‭ ‬ורגשות‭. ‬מעשה‭ ‬הרקמה‭ ‬מטשטש‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬הישן‭ ‬והחדש‭, ‬הביתי‭ ‬והציבורי‭, ‬המלאכה‭ ‬והאמנות‭, ‬עד‭ ‬שנוצר‭ "‬מעשה‭ ‬טלאים‭" ‬חדש‭ ‬שהוא‭ "‬home‭" ‬והוא‭ "‬made‭" ‬תחת‭ ‬ידיה‭ ‬של‭ ‬אשכנזי‭ ‬במיוחד‭ ‬עבור‭ ‬התערוכה‭.‬

אורלי‭ ‬רומן‭ - ‬אוצרת

הטקסט המלא בעברית                                                                           

מגירות פתוחות

art in drawers
painting in  a drawer
collage in a drawer
assemblage in a drawer
assemblage in a drawer

Free WiFi

A lace fan
bottom of page