אמנות // בתי ניר

צילום בתי נייר ועשן
צילום בתי נייר ועשן
צילום בתי נייר ועשן
בית ניר מתוך ספר סקיצה
בית ניר מתוך ספר סקיצה