top of page

בלוג ויזואלי

והמילים המלוות את הדימויים הן 

רק רמז לטריגר שהצית את הדמיון

כל פרשנות עליכם.

הבלוג הוא חלק מקהילת החממה לבלוגים 

הצטרפו ולא תחמיצו אף רישום

תודה שהצטרפתם למסע בזמן קורונה

bottom of page